3.. 2.. zaraz lecą!

  Za niespełna 10 minut zaczynamy! Start był przekładany dwukrotnie; najpierw - z lutego na koniec kweitnia, wczoraj zaś - nie bez sugestii ze strony zawodników - z 8.00 na 9.00 rano. Słuszna to inicjatywa, lepiej się wyspać zawczasu, na niespanie zawodnicy będą mieli jeszcze sporo czasu.

 Zatem - za chwilę odpalamy. Ściganci już w blokach, nadajniki odpalone, Piotrek Siliniewicz nastroił aparaty. No, to ruszamy!